Renunță! Improvizațiile Sunt Catastrofale!

Împreună pentru siguranță

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și E.ON România au încheiat în anul 2012 parteneriatul „Împreună pentru siguranță”.
În cadrul acestui parteneriat, cele două părţi derulează în comun campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor.

Despre campanie

Statisticile I.G.S.U. arată că, anual, sute de persoane își pierd viața în incendii, intoxicații cu monoxid de carbon sau ca urmare a exploziilor. Campania R.I.S.C. și-a propus nu doar să informeze și să sensibilizeze populația, ci și să schimbe, în timp, atitudinea și comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie. Exerciții de alarmare și evacuare în școli și licee, lecții despre energie, jocuri interactive, instruiri despre comportamentul în caz de incendiu, materiale informative distribuite în zone cu trafic pietonal intens, la care s-au adăugat întâlniri cu autoritățile locale și asociaţiile de locatari – acestea au fost doar câteva dintre principalele acțiuni derulate cadrul acestei campanii.

Spoturi Radio

Ascultă primul spot radio

Ascultă al doilea spot radio

Ascultă al treilea spot radio

Ascultă al patrulea spot radio

Ascultă al cincilea spot radio

Gaze naturale

Instalațiile interioare de gaz se pot degrada în timp – îmbinări slăbite, robineți care nu mai prezintă etanșeitate completă, fisuri etc. - acestea putând duce la acumulări de gaze. Pentru a evita acumulările de gaz este necesară efectuarea verificărilor și reviziilor periodice la instalațiile de gaz, obligatoriu o dată la doi ani pentru verificări și o dată la zece ani pentru revizii de către firme specializate în domeniu, autorizate de A.N.R.E.

Remedierea neconformității în instalațiile de gaz, depistate la verificări și revizii se face exclusiv prin intermediul firmelor autorizate.

Dacă simţiţi miros de gaz într-un imobil sau pe stradă, apelaţi de urgenţă dispeceratul E.ON Distribuţie România la numerele de telefon 0265 200 928 sau 0800 800 928.

Un simplu apel telefonic poate preveni apariţia unor evenimente grave.

Utilizarea în siguranță a instalațiilor de gaze naturale
 • Verificați și curățați coșurile de fum de două ori pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece.
 • Nu lăsați focul nesupravegheat
 • Nu obturați canalul de fum
 • Asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă
 • Aerisiți încăperile înainte de aprinderea focului
 • Apelați imediat numerele de urgență atunci când sesizați miros specific
 • Nu folosiți improvizații, ele sunt un pericol permanent de explozii ce pot genera pierderi materiale și chiar umane
Ce trebuie să faceţi dacă simțiți miros de gaz?
 • Nu intrați în panică!
 • Nu deschideți întrerupătoarele electrice și evitați folosirea telefoanelor mobile!
 • Deschideți ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperilor!
 • Nu aprindeți chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
 • Evacuați imediat încăperea sau clădirea!
 • Închideți robinetul de gaz situat la intrarea în imobil!
 • Apelați imediat, din exteriorul clădirii, numerele de urgență!

Energie electrică

Improvizaţiile şi instalaţiile electrice defecte ne pun în pericol viaţa. Lucrările de verificare şi reparare a  instalaţiilor electrice se realizează doar cu personal autorizat.

În cazul în care sesizaţi tablouri electrice, posturi de transformare şi firide neîncuiate sau cu sistemul de închidere deteriorat, stâlpi sau conductoare căzute la pământ, vă rugăm să apelaţi numărul de telefon : 0800 800 929.


Utilizarea în siguranță a instalațiilor de energie electrică
 • Nu folosiți instalații electrice improvizate;
 • Nu interveniți asupra contorului;
 • Orice modificare a instalației de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie și doar de personal autorizat;
 • Intervențiile persoanelor neavizate în rețeaua de distribuție a energiei electrice reprezintă risc major de accidente fatale;
 • Efectuați verificarea instalației de utilizare o dată la doi ani, cu personal autorizat;
 • Utilizați doar siguranțe calibrate la tabloul electric din locuință;
 • Instalați și utilizați aparatura electrocasnică respectând indicațiile producătorului din prospectul produsului;
 • Verificați periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și înlocuiți-le atunci când sunt uzate;
 • Nu utilizați receptoare electrice neomologate;
 • Amplasați și utilizați aparatele electrice departe de apă - majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa;
 • Nu executați lucrări de construcții sau săpături, nu înființați plantații şi nu depozitați materiale în vecinătatea rețelelor de distribuție fără aviz din partea companiei noastre;
 • Respectați indicațiile inscripțiilor de avertizare amplasate pe instalațiile de distribuție;
 • Nu aruncați obiecte peste rețelele electrice de distribuție şi nu interveniți asupra acestora;
 • Nu deteriorați construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;
 • Nu limitați și nu îngrădiți accesul angajaților noștri la instalațiile de distribuție prin execuția unor lucrări în proximitatea acestora;
 • Nu interveniți, nu forțați blocajele instalațiilor electrice;
 • Nu atingeți stâlpii, nici conductoarele (firele), chiar căzute la pământ;
 • Nu atingeți tablourile electrice, firidele sau cutiile de distribuție;
 • Nu vă urcați pe stâlpii liniilor electrice aeriene;
 • Nu manevrați obiecte metalice (schele, scări, țevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;
 • Nu manevrați unelte de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene;
 • Nu încercați sustragerea de elemente componente ale instalațiilor de distribuție;
 • Construcțiile ilegale în vecinătatea rețelelor de energie electrică prezintă un risc major.
Activități interzise

În conformitate cu prevederile Legii Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr. 123 din 2012, art. 49, se interzice persoanelor fizice și juridice:

 • Să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a instalațiilor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
 • Să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a instalaţiilor electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de distribuţie;
 • Să depoziteze materiale pe culoarul de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de distribuţie;
 • Să limiteze sau să îngrădească prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii sau prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de distribuţie.
Reguli de siguranță pentru copii

Pentru a preîntâmpina situaţiile nedorite în care copiii pot fi victime ale unor incidente cu urmări deosebit de grave, recomandăm  respectarea câtorva reguli minimale de siguranţă, prin care copiii, dar şi adulţii, pot evita potenţiale accidente:

 • Nu înălţa baloane, zmee sau avioane de jucărie în apropierea liniilor electrice aeriene;
 • Nu arunca obiecte peste reţelele de distribuţie a energiei electrice;
 • Nu atinge stâlpii, nici conductoarele (firele), căzute la pământ;
 • Nu intra în zonele unde funcţionează echipamente de electricitate;
 • Nu atinge tablourile electrice, firidele sau cutiile de distribuţie;
 • Nu te urca pe stâlpii liniilor electrice aeriene;
 • Nu manevra obiecte metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;
 • Nu folosi unelte de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene;
 • Nu încerca sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor.

Catastrofe în România

Sute de oameni îşi pierd viaţa şi mii de locuinţe sunt mistuite de flăcări, în fiecare an, din cauza improvizaţiilor făcute la instalaţiile electrice sau de gaz, precum şi din cauza coşurilor de fum necurăţate. Gravitatea acestor evenimente nefericite şi incidenţa ridicată a acestora au la origine, în majoritatea cazurilor, lipsa de responsabilitate a unora dintre consumatori.

Prin intermediul campaniilor naţionale de informare şi educaţie preventivă R.I.S.C. „ Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!” şi R.I.S.C. „ Siguranţa NU e un joc de noroc!”, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi E.ON România şi-au propus să avertizeze asupra riscurilor majore la care cetăţenii se expun atunci când exploatează coşuri de fum neprotejate faţă de elementele combustibile, neetanşate sau necurăţate, aparate electrice defecte sau improvizate, precum şi în cazul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire care funcţionează pe bază de gaz sau alte tipuri de combustibil.

Numere de urgență

pentru consumatorii din aria de acoperire E.ON

Gaze naturale:
0265 200 928 / 0800 800 928
Energie electrică: 0800 800 929