Flăcările Omoară Copii

Împreună pentru siguranță

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și E.ON România au încheiat în anul 2012 parteneriatul „Împreună pentru siguranță”.
În cadrul acestui parteneriat, cele două părţi derulează în comun campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor.

Despre campanie

Ideea implementării unui astfel de proiect a pornit de la o realitate susținută de statistici și anume faptul că cei mici au devenit, pe fondul lipsei de supraveghere, principalele victime ale incendiilor produse la locuințe și gospodării. Practic, în fiecare săptămână, un copil devine victimă a incendiilor.

Cauzele acestor evenimente sunt multiple, începând de la manevrarea necorespunzătoare a aparatelor electrice, a celor care funcționează pe bază de gaz sau alte tipuri de combustibil, continuând cu utilizarea unor coșuri de fum fără protecție, neetanșate sau obturate și care nu permit evacuarea gazelor arse, până la lăsarea copiilor nesupravegheați în apropierea unor surse de foc deschis sau a echipamentelor electrice.


ATENȚIE PĂRINȚI

1 copil pe săptămână arde în România. Poate părea șocant, dar, din păcate, acestea sunt statisticile în România ultimilor ani.

O locuință sau o gospodărie în flăcări (precum cele 22.500 în România din 2010 încoace) înseamnă întotdeauna o mare dramă. Dar ce se întâmplă când un copil e înăuntru și nu mai poate fi salvat? Adevărul e că rareori copiii mor din cauza focului în sine. În schimb, ei se luptă să scape, se zbat pentru viața lor. Dar mor încet, agonizant, asfixiindu-se cu monoxid de carbon, fum și alte gaze toxice. Apoi, căzuți la pământ, devin o pradă ușoară pentru flăcări. Totul pentru că părinții, de cele mai multe ori, îi lasă singuri în casă și încuiați.


Reguli de siguranță

Recomandări pentru exploatarea în siguranță a:

instalațiilor electrice

Reguli pentru copii

 • Eliminaţi orice posibilitate de acces la componentele instalaţiilor electrice, precum prize, tablouri electrice etc;
 • Supravegheaţi-i permanent în timp ce folosesc jucării care sunt alimentate direct de la reţea. Este preferabil să cumpăraţi jucării electrice alimentate cu baterii sau de la un transformator cu tensiunea de 12 V;
 • Supravegheaţi permanent aparatele electrice sub tensiune și nu le lăsaţi la îndemâna acestora;
 • Nu le permiteţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare etc.) și nu le lăsaţi la îndemâna obiecte conductoare ce pot fi introduse în priză;
 • Nu lăsaţi în funcţiune nesupravegheată instalaţia electrică pentru bradul de Crăciun;
 • Verificaţi periodic jucăriile electrice.

Reguli pentru siguranța întregii familii

 • Nu utilizaţi instalaţii și aparate electrice uzate, îmbătrânite, defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, prize sau întrerupătoare cu defecţiuni, siguranţe necalibrate, doze sau derivaţii fără capace de protecţie;
 • Pentru remedierea defecţiunilor la instalaţii și aparate electrice și pentru verificarea periodică a instalaţiilor electrice apelaţi numai la personal autorizat;
 • Nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin racordarea mai multor consumatori mari (radiatoare, plite electrice, aeroterme, boilere, aparate de aer condiţionat și altele asemenea) din aceeași priză, în același timp;
 • Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude și nu trageţi de cablu pentru debranșarea lor.
instalațiilor de gaze

Pentru siguranța copiilor

 • Nu permiteţi copiilor să folosească aragazul și nu îi lăsaţi să se joace în bucătării.
 • Nu trimiteţi copii să cumpere/schimbe butelii de aragaz;
 • Pentru siguranța întregii familii

  • Nu umpleţi, în niciun caz, butelia de la staţiile de distribuţie GPL la autovehicule tip SKID, pentru că puteţi deveni, dumneavoastră și familia dumneavoastră, victime ale unei explozii. Încărcaţi/schimbaţi buteliile doar de la operatori autorizaţi.
  • Nu păstraţi butelii pline în subsoluri;
  • Nu utilizaţi butelii și aparate de ardere cu gaze în încăperile destinate odihnei;
  • Nu amplasaţi buteliile lângă surse de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare;
  • Nu utilizaţi butelii fără regulatoare de presiune sau cu regulatoare defecte;
  • Nu utilizaţi garnituri de etanșare, la elementele de racord, improvizate sau cu defecte de material. Fixaţi furtunul de alimentare cu gaze, la cele două capete ale sale, cu coliere metalice;
  • La schimbarea buteliei și ori de câte ori se fac manipulări la racorduri, verificați etanșeitatea instalaţiei cu emulsie de apă și săpun;
  • Nu verificaţi etanșeitatea instalaţiei de gaze cu flacără deschisă, aceasta putând duce la accidentări grave;
  • Nu transvazaţi gazul din buteliile de aragaz standardizate în alte recipiente și nu utilizaţi butelii atipice. Nu fumaţi în încăperile în care sunt butelii;
  • Supravegheaţi permanent când utilizați aparatele de preparare a hranei alimentate cu gaz;
  • În cazul în care sesizaţi scăpări de gaze, aerisiţi încăperile prin deschiderea ferestrelor, nu aprindeţi focul sau nu acţionaţi niciun mijloc sau instalaţie electrică. Întrerupeţi alimentarea cu gaz şi anunţaţi de urgenţă firmele specializate de intervenţie;
  • La aprinderea arzătoarelor pe gaz utilizaţi principiul GAZ PE FLACĂRĂ.
  mijloacelor de încălzire

  Reguli pentru siguranța copiilor

  • Nu așezaţi pătuţurile copiilor în imediata vecinătate a sobelor cu sau fără acumulare de căldură;
  • Nu lăsaţi copiii să aprindă focul sau să se joace la elementele instalaţiilor de încălzire; supravegheaţi-i pe timpul zilei, atunci când sunt funcţionale sobele;
  • Nu lăsaţi copiii să se joace în apropierea aparatelor de încălzit sau preparat hrană;
  • Nu permiteţi copiilor să se joace cu focul;
  • Nu încuiaţi copiii în casă cu focul aprins în sobă.

  Pentru siguranța întregii familii

  • Nu menţineţi în funcţionare, pe durata nopţii, sobele cu sau fără acumulare de căldură;
  • Nu supraalimentaţi sobele cu combustibil solid și nu le lăsaţi să funcţioneze nesupravegheate;
  • Asiguraţi verificarea, repararea, izolarea termică și curăţarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum;
  • Menţineţi în permanenţă o distanţă de minimum 1 m între sobele sau burlanele metalice și materialele combustibile învecinate (mobilier, perdele, draperii etc.);
  • Nu puneţi la uscat lemne sau rufe la distanţe mai mici de 1 m faţă de sobele metalice și 50 cm faţă de cele de teracotă;
  • Amplasaţi o tavă metalică pe dușumea, în faţa ușilor sobelor din cărămidă/teracotă;
  • Nu folosiţi lemne lungi care nu permit închiderea ușii sobei;
  • Depozitaţi jarul și cenușa în gropi special amenajate;
  • Verificaţi periodic centralele termice cu gaze, conform instrucţiunilor producătorului.
  Prevenirea incendiilor legate de fumat

  Pentru siguranța copiilor

  • Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ţigări și mijloace de aprindere (chibrituri, brichete).

  Pentru siguranța întregi familii

  • Nu fumaţi în camerele destinate odihnei, în magazii, șoproane, fânare, depozite de furaje, poduri, beciuri, în orice locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
  • Nu aruncaţi la întâmplare resturile de ţigări și chibrituri nestinse. Este recomandabil să le stingeţi înainte de a le arunca;
  • Nu fumaţi în pat pentru că riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă și să produceţi un incendiu cu posibile consecinţe fatale pentru dumneavoastră și familie.
  • Nu combinaţi fumatul cu consumul excesiv de alcool.
  Utilizarea în siguranța a focului deschis

  Pentru siguranța copiilor

  • Nu lăsaţi la îndemână chibrituri, brichete și alte mijloace de aprindere;
  • Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat; nu îi lăsați să se joace cu focul;
  • Nu le permiteţi accesul, nesupravegheaţi, în depozitele de furaje, șuri, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care pot produce incendii.

  Pentru siguranța întregii familii

  • Nu faceţi foc decât în locuri permise, la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, culturi agricole, păduri, autovehicule sau materiale inflamabile etc. și numai după curăţirea terenului din jur de orice material combustibil;
  • Nu aprindeţi focuri la distanţă mai mică de 10 m de orice material combustibil sau construcţie (casă, anexe, șură, gard etc.) sau la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii;
  • Nu părăsiţi niciodată focul înainte de a vă asigura de stingerea lui completă. Supravegheaţi arderea până la dispariţia definitivă a flăcării, stingeţi jarul cu apă și acoperiţi cenușa cu pământ;
  • Nu faceţi foc în caz de vânt puternic și în perioadele de secetă;
  • Nu intraţi în grajduri, fânare etc. cu lumânări, făclii, lămpi de iluminat, felinare cu petrol fără sticlă sau alte mijloace cu flacără deschisă;
  • Depozitaţi furajele, paiele și alte materiale combustibile cât mai departe de casă, bucătării, cuptoare, magazii, grajduri/adăposturi de animale;
  • Nu folosiţi afumători improvizate în magazii, poduri, șuri, sub șoproane sau lângă materiale combustibile.

  Numere de urgență

  pentru consumatorii din aria de acoperire E.ON

  Gaze naturale:
  0265 200 928 / 0800 800 928
  Energie electrică: 0800 800 929